3 Sifat Orang Mu’min menurut Imam Ja’far as3 Sifat Orang Mu’min Menurut Imam Ja’far as
قال الصادق عليه السلام: المؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه غضبه من حق,ّ وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، والذي إذا قدر لم يأخذ أكثر مما له.
Orang mu’min itu ialah:

1. Ketika marah kemarahannya tidak mengeluarkanya dari kebenaran,
2. Ketika rela kerelaannya tidak memasukanya pada kebatilan,
3. Ketika mampu (berkuasa) tidak mengambil melebihi haknya.