9 Robiul Awal, Hari Kebahagiaan Az-Zahra9 Robiul Awal, Hari Kebahagiaan Az-Zahra

Hari kebahagiaan Az-Zahra adalah salah satu hari-hari bahagia dikalangan pengikut Ahlulbait as. Hari itu terletak pada tanggal 9 Robi’ul Awal.

Dinamakan demikian karena di hari itu adalah hari pengangkatan Imam Mahdi as sebagai imam yang ke-dua belas.

Khazanah Ahlulbait mengucapkan selamat berbahagia atas hari kebahagiaan Az-Zahra as.

Semoga Allah mempercepat kemunculan Imam Mahdi as.