Barometer Akal Seseorang !Barometer Akal Seseorang !

Imam Ali bin Abi tholib as

كَلَامُ الرَّجُلِ مِيْزَانُ عَقْلِهِ

“Kata-kata seseorang adalah barometer akalnya.”

Sumber : Uyunul Hikam wal Mawaidh