Biografi Singkat Sayyidah Fatimah Az-Zahra asBiografi Singkat Sayyidah Fatimah Az-Zahra as

Nama : Fatimah

Nama Ayah : Nabi Muhammad bin Abdillah saw.

Nama Ibu : Khodijah Al-Kubro

Sebutan :  az-zahra`, ash-shiddiiqah, ath-thaahirah, al-mubaarakah, az-zakiah, ar-radhiah, al-mardhiah, al-muhaddatsah dan al-batuul.

Julukan : Ummu Abiha, Ummul Aimmah.

Tempat Tanggal Lahir : Mekah, 20 Jumadis Tsani, tahun ke-5 setelah bi’tsah (pengangkatan Rasulullah saw menjadi Nabi).

Suami : Ali bin Abi tholib as.

Anak-anak : Hasan, Husein, Zainab, Ummu Kultsum, Muhsin.

Umur : 18 tahun.

Tanggal Kesyahidan : 13 Jumadil Ula / 3 Jumadis Tsani tahun 11 Hijriyah.

Makam : Madinah (lokasinya tersembunyi).

Turut berduka cita pada seluruh pecinta Ahlulbait atas hari kesyahidan Sayyidah Fatimah as.