Hiasilah Majlis Kalian Dengan Mengingat AliHiasilah Majlis Kalian Dengan Mengingat Ali

Rasulullah saw bersabda,

(زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ عَلِي (ع

“Hiasilah majlis-majlis kalian dengan mengingat Ali.”