Kisah : Bertaubatlah dari Bohong Terlebih Dahulu !Kisah : Bertaubatlah dari Bohong Terlebih Dahulu !

Seorang lelaki mendatangi Rasulullah saw lalu berkata, “Sungguh aku adalah lelaki yang tidak melaksanakan solat, sering berbuat dosa dan berbohong. Lalu dari perbuatan yang mana aku harus bertaubat terlebih dahulu?”

“Dari perbuatan berbohong terlebih dahulu.” jawab Rasulullah saw. Dan lelaki itu pun menerima perintah  Rasulullah dan berjanji tidak akan berbohong lagi.

Ketika ia pulang, muncul niatan dalam hatinya untuk berbuat zina, namun tiba-tiba ia berpikir “Bagaimana jika Rasulullah bertanya kepadaku apakah aku berzina setelah berjanji untuk bertaubat?”

“Jika aku menjawab tidak, maka aku telah berdusta.  Dan jika aku berkata iya, maka aku akan mendapat hukuman.”

Sungguh jawaban yang amat bijak dan tepat dari lisan suci Rasulullah saw, yang tidak berbicara kecuali wahyu dari Allah swt.