Makna Puasa Yang Sebenarnya !Makna Puasa Yang Sebenarnya !

Amiril Mukminin Ali bin Abi tholib as berpesan,

الصِّيامُ اجتنابُ المحارمِ، كما يمتنعُ الرجُلُ من الطَّعامِ والشَّرابِ

“Puasa (yang sebenarnya) adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan, seperti seseorang menahan diri dari makanan dan minuman.”

Sumber :

Mustadrak Al-Wasail