Manfaat Doa “Allahumma Kun li Waliyyika”Manfaat Doa “Allahumma Kun li Waliyyika”

Imam Ja’far As-Shodiq as berkata,

“Siapa yang berdoa untuk (keselamatan) al-Qo’im maka beliau akan mendoakannya pula. Dan sungguh beruntung siapa yang didoakan oleh imam zamannya.”
Menurut para ulama’
manfaat berdoa untuk keselamatan Imam Mahdi as adalah :

1. Membuat setan merasa marah dan terganggu.

2. Sebab dari dikabulkannya doa.

3. Menyelamatkan dari fitnah akhir zaman.

4. Mengantarkan pada pengampunan dosa.

5. Mengantarkan pada syafaat Imam Mahdi as.

6. Memanjangkan umur.

7. Sangat bermanfaat disaat-saat sakaratul maut dan meringankan prosesnya.

8. Memancarkan cahaya al-Hujjah di hati pendoa.

9. Meraih derajat yang tinggi di hari kiamat.

10. Keberuntungan dengan syafaat Sayyidah Fatimah as.

11. Tergolong sebagai orang-orang yang dicintai Allah.

12. Keburukan akan tergantikan oleh kebaikan.

13. Si pendoa akan dibalas dengan kebaikan di hari kiamat.

14. Malaikat akan memohonkan ampun baginya.

15. Aman dari dahaga hari kiamat.

16. Doa ini akan menjadi penghibur di hari kiamat.

17. Menghilangkan kesedihan dan kesumpekan.

18. Termasuk amalan paling utama di sisi Allah.

19. Akan digolongkan sebagai orang yang berjuang dibawah bendera al-Mahdi as.

20. Dibangkitkan bersama Rasul dan Ahlulbait as.