Manusia yang Paling Bersungguh-Sungguh Menurut Sayyidah FatimahManusia yang Paling Bersungguh-Sungguh Menurut Sayyidah Fatimah

Sayyidah Fatimah Az-Zahra as berpesan,

اَشَدُّ النّاسِ اِجتهاداً مَن تَرکَ الذُّنوب

“Manusia yang paling sungguh-sungguh usahanya adalah seorang yang meninggalkan dosa-dosa.”

Sumber : Tuhful Uqul