Mencari-Cari Aib Manusia, Maka…Mencari-Cari Aib Manusia, Maka…

Amiril Mukminin Ali bin Abi tholib as berpesan,

مَن تَتَبَّعَ عَوراتِ النّاسِ كَشَفَ اللّه ُ عَورَتَهُ

“Barangsiapa mencari-cari aib manusia maka Allah akan membongkar aibnya sendiri.”

Sumber : Ghurarul Hikam