Pesan Imam Ali as Tentang DuniaPesan Imam Ali as Tentang Dunia

Imam Ali bin Abi tholib as berpesan,

“Waspadalah terhadap dunia, sesungguhnya pada halalnya terdapat hisab ( perhitungan)..

Pada haramnya terdapat siksa..

Awalnya adalah kelelahan..

Dan akhirnya adalah kebinasaan..

Yang sehat di dunia akan menjadi tua..

Yang sakit akan menyesal..

Yang berkecukupan tergoda..

Dan yang kekurangan bersedih..

Yang mencarinya akan luput darinya..

Dan yang menjauhinya akan datang padanya..

Orang yang mencintainya akan buta..

Dan orang menjadikannya pelajaran akan mendapatkan petunjuk..

Jika ia datang akan menipu..

Dan bila ia berpaling akan menyengsarakan.”