Sayangilah Mereka Yang Dibawahmu !Sayangilah Mereka Yang Dibawahmu !

Imam Ali bin Abi tholib as berpesan,

اِرحَم مَن دُونَكَ يَرحَمكَ مَن فَوقَكَ

“Sayangilah (kasihanilah) yang dibawahmu maka engkau akan disayangi (dikasihani) oleh yang diatasmu.”

Sumber : Mizanul Hikmah