Seorang bernama Majasyi’ datang kepada Rasulullah sawSeorang bernama Majasyi’ datang kepada Rasulullah saw

Seorang bernama Majasyi’ datang kepada Rasulullah saw kemudian bertanya,

 

Majasyi’ : Wahai Rasulullah, bagaimana cara untuk mengenali kebenaran?

 

Rasulullah saw : Dengan mengenali hawa nafsu.

 

Majasyi’ : Bagaimana cara untuk rela kepada kebenaran?

 

Rasulullah saw : Dengan benci kepada hawa nafsu.

 

Majasyi’ : Bagaimana cara untuk sampai kepada kebenaran?

 

Rasulullah saw : Dengan meninggalkan hawa nafsu.

 

Majasyi’ : Bagaimana cara untuk taat pada kebenaran?

 

Rasulullah saw : Dengan melawan hawa nafsu.

 

Majasyi’ : Bagaimana cara untuk mengingat kebenaran?

 

Rasulullah saw : Dengan melupakan hawa nafsu.

 

Majasyi’ : Bagaimana cara untuk dekat dengan kebenaran?

 

Rasulullah saw : Dengan menjauhi hawa nafsu.

 

Majasyi’ : Bagaimana cara untuk senang dengan kebenaran?

 

Rasulullah saw : Dengan bersikap keras pada hawa nafsu.

 

Majasyi’ : Lalu bagaimana cara untuk meraih hal itu?

 

Rasulullah saw : Dengan memohon pertolongan pada kebenaran untuk (melawan) hawa nafsu.