Tahukah Anda, Tempat Suci yang Dilarang Solat Diatasnya?Imam Ali bin Abi tholib as pernah ditanya, “Dimanakah tempat paling suci dibumi ini yang tidak diperbolehkan solat diatasnya?”

Imam Ali as menjawab, “Tempat itu adalah punggung ka’bah?”